Til børn og unge, som har en anderledes bror eller søster

Videnshus Dybkær sætter i efteråret øget fokus på en gruppe af pårørende, som meget ofte overses – søskende til elever med handicap. Vi gennemfører forskellige aktiviteter, og du kan herunder læse om de enkelte foredrag og oplæg samt tjekke datoer og tilmelde dig direkte til at deltage. Målgruppen for foredragene herunder er primært forældre, deres teenagere og bedsteforældre til elever med handicap. Vi arbejder løbende på at inddrage andre målgrupper og har således tidligere gennem kurser henvendt os direkte til yngre søskende, fagpersonaler, herunder lærere, pædagoger og sundhedsplejersker.

Tilmelding sendes direkte til videnshus@silkeborg.dk. Skriv navn, adresse, antal deltagere, mailadresse, telefonnummer og hvem der skal betale for arrangementet. Tilmeldingsfristen er sat til 8 dage før hvert arrangement.
Læs mere længere nede på denne side.

Filmaften: ”Tag din teenager i hånden og kom til filmaften i Videnshus Dybkær.” d. 3-10 kl 19.00-21.30 . Vi viser filmen ”Mission to Lars”, en dokumentar om tre voksne engelske søskende, der drager ud på deres livs største rejse. Tom Spicer har fragilt x-syndrom og drømmer om at møde sit store idol Lars Ulrich fra Metallica. Hans søskende, en filmfotograf og en journalist, lægger en ikke helt gennemtænkt plan for at give deres bror en helt unik oplevelse. Deres vision om en rejse præget af harmoni og søskendekærlighed bliver til stadighed udfordret, både af Toms handicap, af deres egen manglende viden om ham, af deres barndoms oplevelser og erfaringer – samt af et af verdens største heavy-metal bands meget komplicerede backstage-miljø. Kom og se filmen sammen med jeres børn. Aftenen starter med et kort oplæg om, hvorfor vi viser filmen – der serveres selvfølgelig popcorn og sodavand. Pris pr. deltager: kr. 125.-.

Forældre-oplæg: Videnshus Dybkær inviterer forældre til børn med handicap til en tema-aften d. 12-9-2017 kl 19.00-21.00, hvor vi sætter fokus på søskendepårørende. Søskende er en overset pårørendegruppe, der vokser op under andre livsvilkår end deres kammerater, og de ofte står overfor en livslang udfordring som pårørende. De har brug for, at de voksne omkring dem sætter fokus på dem, anerkender deres situation og rummer både deres sårbarhed og deres styrke. Specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Petersen vil holde oplæg om søskende, vi viser film og der bliver god tid til at stille spørgsmål og snakke sammen undervejs. Vi serverer kaffe og kage. Pris pr. deltager: kr. 125.-.

Bedsteforældre-dag: Videnshus Dybkær inviterer til en bedsteforældredag d. 19-11 kl 11.00-13.00, hvor vi sætter fokus på bedsteforældre til børnebørn med handicap. Det kan indimellem være en svær udfordring at finde en balance i familierollerne, for hvordan støtter man både sit eget barn og sit barnebarn samtidig med, at man også passer godt på sin egen bedsteforældrerolle. Det bliver en eftermiddag, hvor vi holder oplæg og viser film og der bliver god tid til at møde andre bedsteforældre og erfaringsudveksle med dem og med underviserne fra Videnshuset. pris pr. deltager: kr. 125.-.

 

Specialkonsulent Malene Gerd Petersen har skrevet og redigeret bogen “Sondemad og flødeboller” – en interessant bog, som rummer mange førstehåndsfortællinger fra søskende med en særlig bror eller søster. Den forhandles ved Specialpædagogisk Forlag i Herning, www.spf-herning.dk . Omtale af bogen finder du her.

Se meget mere om Malene Gerd Petersen via hendes hjemmeside: www.soeskende.dk


Søskende til børn med handicap er ofte en meget overset gruppe og for at sætte et det på dagsordenen foreslår Malene Gerd Petersen, Signe Bloch-Krarup, Uffe Lilholm og Malene Fenger-Grøndahl, at børnepårørende bør have deres årlige mærkedag på linje med andre flagdage. Læs ugens udvalgte læserbrev fra JyllandsPosten den 11. juni. Se vores pdf af helsiden, klik her


film
Se videoerne: “Men jeg vil ikke bytte” og “Hvad fanden er ADHD”.
Klik på filmen og den starter. Ønsker du at se den i fuld skærm, klikker du på pilene i nederste højre hjørne.

“Men jeg vil ikke bytte”
– En film fra 2009, som viser, hvordan fem børn hver især lever og har det som søskende til et handicappet barn og giver indsigt i, hvad disse børn tænker og føler og måske savner.

 “Hvad fanden er ADHD”
– En dokumentarfilm fra 2013 om livet for Olivia på 16 år og Mathias på 8 år, der begge lever med et usynligt handicap.


opslagstavle med link

Vi har de seneste mange år afholdt mange søskende-kursusrækker og holder indtil videre en pause for at lægge fokus et andet sted. Slet ikke fordi søskende ikke har stor gavn af de forløb vi gennemfører, men mere for også at kunne allokere tid og energi på andre opgaver omkring søskendepårørende.

Se oplysninger herunder.
Vores seneste foldere kan hentes her  – kontakt evt. kursussekretær Kate. (katejuul.poulsen@silkeborg.dk), som holder styr på alle aktiviteterne.

I januar 2017 afholdt vi en bedsteforældredag, hvor man kunne deltage, hvis man havde et barnebarn med handicap. Det kan være svært for alle at finde en balance i familierollerne, for hvordan støtter man både sit eget barn, sit barnebarn og samtidig passer godt på sin bedsteforældrerolle også for andre i familien? Vi arrangerede en eftermiddag, hvor der var viden, erfaring, debat og spørgsmål om dette på programmet. Dagen var udelukkende for bedsteforældre til børn, som havde deltaget i søskendekurserne omtalt på denne side, men en sådan dag er selvfølgelig dybest set for alle bedsteforældre, der er i den situation.

Ligeledes forsøgte vi os med en temaaften for sundhedsplejen i Silkeborg og indbød til en gratis temaaften. Følgende problematikker skulle adresseres:

  • Søskendepårørende – hvem er de og hvor er de?
  • Hvordan kan man støtte dem?
  • Hvad kan man være opmærksom på?
  • Hvordan får man viden om denne pårørendegruppe?


Klik på radioen og lyt til en radioudsendelse tidligere udsendt via radio Midt-Vest om emnet: Søskende til børn med handicap og de problematikker de må håndtere.

 

tryllestav

 

Læs her, hvad børnene specifikt ville trylle, hvis de havde en tryllestav – (PDF-fil)

 

avis-clip-art

Klik på avisen og læs en spændende artikel bragt d. 7. november 2016 i Fredericia Dagblad. Fokus og interview med søskende til børn med det sjældne Cornelia de Lange syndrom. (PDF-fil)

 

TV[1]
Specialpædagogisk konsulent, Malene Gerd Petersen, den ene af underviserne/oplægsholderne, ser du her i et interview på TV2 omkring emnet.
Klik på fjernsynet og se indslaget.

 

avis-clip-artMalene har skrevet en del om emnet, læs bl.a. denne korte artikel om den oversete pårørendegruppe, søskende til børn med handicap, ved at klikke HER.

Se meget mere på hendes hjemmeside: www.soeskende.dk

 

 

 

Kontakt Videnshus Dybkær, tlf. 2179 1569, eller skriv til videnshus@silkeborg.dk for flere informationer omkring tilmeldingsmuligheder og evt. senere kursusforløb. Hvis du er interesseret i at hyre underviserne til at afvikle et kursusforløb hos jer med 7 – 8 elever/familier, så kontakt os, og vi formidler gerne kontakten og vil sikre at et forløb kan gennemføres.

Vi ruller den røde løber ud for jer!!!
Læs tanker og citater fra søskende.
Klik her.
foto 1bror og søster

 


 

 

 

susanne-og-malene

Vi holder i øjeblikket en pause med at gennemføre kurser for søskendepårørende – men du er altid velkommen til at kontakte Videnshus Dybkær og tale med Kate Juul Poulsen, tlf. 2179 1569, eller at skrive til videnshus@silkeborg.dk. Underviserne, specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Pedersen og specialpædagog Susanne Tougaard Hansen, har mange års erfaringer med at etablere og afholde kurser for søskendepårørende og rigtigt meget lader sig gøre for at gennemføre et forløb.

Kurserne afholdtes sædvanligvis i Dybkær Specialskoles lokaler, som gav muligheder for mange forskelligartede aktiviteter og samværsformer – men kurserne kan meget let implementeres andre steder.

Kurserne vi gennemfører tilbydes tværkommunalt og er åbne for alle. Et søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap, hvor de har mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår. Det er arrangeret således at de mødes 5 eftermiddage, spiser, snakker, ser film, laver aktiviteter og udveksler erfaringer fra deres hverdag. De oplever, at de ikke er ”Palle alene i verden” – men en del af et fællesskab.
Læs mere her

Hvornår afholdes der kursus?

Vi har gennemført mange forløb, men holder i øjeblikket pause for at bruge energien på andre indsatsområder for søskendepårørende. Vi har endnu ikke kalenderlagt fremtidige kurser.

Videnshus Dybkær tilbyder både enkelte samtaler og samtaleforløb med søskende til børn og unge. Et samtaleforløb eller blot en enkelt samtale med en erfaren fagperson kan være med til at sætte nye tanker og refleksioner i gang og give nye muligheder for handling. Vi skræddersyr et tilbud til og sammen med det enkelte barn, både med hensyn til antal samtaler, det sted, hvor samtalen skal foregå, hvem der skal involveres, og hvilken støtte vi kan give aktuelt og på længere sigt.
Læs mere her

Videnshus Dybkær tilbyder at etablere konkrete søskendekurser i jeres institution eller kommune. Vi kan komme ud med to undervisere, der planlægger og afvikler både kurset og forældresamtalerne og leverer alle materialerne til kurset. I stiller blot egnede lokaler til rådighed og sørger for forplejning i samarbejde med os. Jeres medarbejdere kan også deltage i kurset som et undervisningsforløb, hvor der indlægges tid til drøftelser undervejs i forløbet.

Læs mere om mulighederne for at afholde oplæg i skoleklasser omkring søskende til elever med handicap her.

Videnshus Dybkær tilbyder undervisningsforløb til fagfolk, der møder søskende til børn med handicap i deres professionelle arbejde,  f.eks. lærere, pædagoger og sundhedsplejersker og som gerne vil starte søskendekurser eller blot etablere et øget fokus på denne gruppe pårørende. Videnshus Dybkær tilbyder at komme ud i klasser og holde oplæg om søskende til børn med handicap.
Læs meget mere her