Til børn og unge, som har en anderledes søster eller bror

Søskende til børn med handicap har ofte udfordringer omgivelserne ofte ikke er opmærksomme på, og derfor er der al mulig grund til at sætte fokus på dem og derigennem sikre dem så god en hverdag og opvækst som muligt med forståelse og indsigt i deres særlige livsvilkår.

Videnshuset Dybkær har gennem en længere årrække gennemført søskendekurser og afholdt arrangementer for forældre og fagpersoner og på www.videnshusdybkær.dk/søskendekurser og -foredrag kan du læse mere om arrangementerne.

Malene Gerd Petersen, som er en af underviserne på forløbene, har hjemmesiden www.soeskende.dk
Se hendes side, og se det store engagement hun har og har haft for området igennem de seneste mange år.

Du kan kontakte Malene eller os gennem de respektive hjemmesider.