Til børn og unge, som har en anderledes bror eller søster

opslagstavle med link

Vi har afholdt mange søskende-kursusrækker, og enten er vi igang med endnu et forløb eller også er der et på bedding.

Vi planlægger med opstart af nyt søskendekursusforløb i maj, 2017. Kontakt os gerne for flere informationer. Folderen, du kan se her på siden. Der mangler endnu de eksakte datoer. Kontakt os og skriv jer gerne på venteliste, så bliver I kontaktet – vi starter altid nye kurser op, når der er deltagere nok.

Se oplysninger herunder.
Vores opdaterede foldere kan hentes her eller på www.videnshusdybkær.dk under emnet “kurser” – og det er også her, man vil kunne tilmelde sig – eller ved direkte at kontakte kursussekretær Kate. (katejuul.poulsen@silkeborg.dk)

I januar 2017 afholdt vi en bedsteforældredag, hvor man kunne deltage, hvis man havde et barnebarn med et handicap. Det kan være svært for alle at finde en balance i familierollerne, for hvordan støtter man både sit eget barn, sit barnebarn og samtidig passer godt på sin bedsteforældrerolle også for andre i familien? Vi arrangerede en eftermiddag, hvor der var viden, erfaring, debat og spørgsmål om dette på programmet. Dagen var udelukkende for bedsteforældre til børn, som havde deltaget i søskendekurserne omtalt på denne side.

Ligeledes forsøgte vi os med en temaaften for sundhedsplejen i Silkeborg og indbød til en gratis temaaften. Følgende problematikker skulle adresseres:

  • Søskendepårørende – hvem er de og hvor er de?
  • Hvordan kan man støtte dem?
  • Hvad kan man være opmærksom på?
  • Hvordan får man viden om denne pårørendegruppe?

tryllestav

 

Læs her, hvad børnene specifikt ville trylle, hvis de havde en tryllestav – åbner som en PDF-fil.

 

film
Se her videoerne: “Men jeg vil ikke bytte” og “Hvad fanden er ADHD”. Klik på filmen og den starter. Ønsker du at se den i fuld skærm, klikker du på pilene i nederste højre hjørne.

“Men jeg vil ikke bytte” – En film fra 2009, som viser, hvordan fem børn hver især lever og har det som søskende til et handicappet barn og giver indsigt i, hvad disse børn tænker og føler og måske savner.

“Hvad fanden er ADHD” – En dokumentarfilm fra 2013 om livet for Olivia på 16 år og Mathias på 8 år, der begge lever med et usynligt handicap.

 

Klik på radioen og lyt til en radioudsendelse tidligere udsendt via radio Midt-Vest om emnet: Søskende til børn med handicap og de problematikker de må håndtere.

 

avis-clip-art

Klik på avisen og læs en spændende artikel bragt d. 7. november 2016 i Fredericia Dagblad. Fokus og interview med søskende til børn med det sjældne Cornelia de Lange syndrom. Åbner PDF-fil

 

TV[1]
Specialpædagogisk konsulent, Malene Gerd Petersen, den ene af underviserne, ser du her i et interview på TV2 omkring emnet.
Klik på fjernsynet og se indslaget.

Hun har desuden skrevet en del om emnet, læs bl.a. denne korte artikel om den oversete pårørendegruppe, søskende til børn med handicap, ved at klikke HER.

Malene har desuden udgivet “Sondemad og flødeboller” – en interessant bog, som rummer mange førstehåndsfortællinger fra søskende med en særlig bror eller søster. Den forhandles ved Specialpædagogisk Forlag i herning, www.spf-herning.dk . Omtale af bogen finder du her.

Kontakt Videnshus Dybkær, tlf. 2179 1569, eller skriv til videnshus@silkeborg.dk for flere informationer omkring fx tilmeldingsmuligheder og senere kursusforløb.

Vi ruller den røde løber ud for jer!!!
Læs tanker og citater fra søskende.
Klik her.
foto 1bror og søster

 


 

 

 

susanne-og-malene

Kontakt Videnshus Dybkær og tal med Kate Juul Poulsen, tlf. 2179 1569, eller skriv til videnshus@silkeborg.dk. Underviserne, specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Pedersen og specialpædagog Susanne Tougaard Hansen, har mange års erfaringer med at etablere og afholde kurser for søskendepårørende.

Kurserne afholdes sædvanligvis i Dybkær Specialskoles lokaler, som giver muligheder for mange forskelligartede aktiviteter og samværsformer.

Kurserne tilbydes tværkommunalt og er åbne for alle. Et søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap, hvor de har mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår. De mødes 5 eftermiddage, spiser, snakker, ser film, laver aktiviteter og udveksler erfaringer fra deres hverdag. De oplever her, at de ikke er ”Palle alene i verden” – men en del af et fællesskab.
Læs mere her

Hvornår afholdes der kursus?

Der afholdes en kursusrække igen i efteråret 2016.
Vi udbyder kurser jævnt hen over året – og pga aldersopdelingen må man forvente, at der er ca. et kursus om året for en specifik aldersgruppe. Nogle gange flere, hvis søgningen er til det.
Der er flere forløb i støbeskeen, så tøv ikke med at rette henvendelse og forhør om mulighederne.

Videnshus Dybkær tilbyder både enkelte samtaler og samtaleforløb med søskende til børn og unge. Et samtaleforløb eller blot en enkelt samtale med en erfaren fagperson kan være med til at sætte nye tanker og refleksioner i gang og give nye muligheder for handling. Vi skræddersyr et tilbud til og sammen med det enkelte barn, både med hensyn til antal samtaler, det sted, hvor samtalen skal foregå, hvem der skal involveres, og hvilken støtte vi kan give aktuelt og på længere sigt.
Læs mere her

Videnshus Dybkær tilbyder at etablere konkrete søskendekurser i jeres institution eller kommune. Vi kan komme ud med to undervisere, der planlægger og afvikler både kurset og forældresamtalerne og leverer alle materialerne til kurset. I stiller blot egnede lokaler til rådighed og sørger for forplejning i samarbejde med os. Jeres medarbejdere kan også deltage i kurset som et undervisningsforløb, hvor der indlægges tid til drøftelser undervejs i forløbet.

Læs mere om mulighederne for at afholde oplæg i skoleklasser omkring søskende til elever med handicap her.

Videnshus Dybkær tilbyder undervisningsforløb til fagfolk, der møder søskende til børn med handicap i deres professionelle arbejde,  f.eks. lærere, pædagoger og sundhedsplejersker og som gerne vil starte søskendekurser eller blot etablere et øget fokus på denne gruppe pårørende. Videnshus Dybkær tilbyder at komme ud i klasser og holde oplæg om søskende til børn med handicap.
Læs meget mere her